About us

เกี่ยวกับเรา
ประกอบธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์-โคมไฟส่องสว่างแอลอีดี ซึ่งผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและโรงงานฐานการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 บริการของเรารวมไปถึง lighting design, LED lighting solution, home automation, solar energy solutions
ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และคอยแนะนำให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะให้บริการ เสนอสินค้าที่มีคุณภาพและราคามาตรฐานให้กับทุกท่าน ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม เช่น บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
บริษัท ลูมบิแนร์ จำกัด
นโยบายของบริษัท ลูมบิแนร์ฯ คือ การเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่ดีในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การบริการหลังการขาย และสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ ที่สำคัญ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะรักษาชื่อเสียงและเป็นพลังผลักดันให้เกิดผลสำเร็จทางธุรกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
บริษัท ลูมบิแนร์ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์-โคมไฟส่องสว่างแอลอีดี ซึ่งผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและโรงงานฐานการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 บริการของเรารวมไปถึง lighting design, LED lighting solution, home automation, solar energy solutions
ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และคอยแนะนำให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะให้บริการ เสนอสินค้าที่มีคุณภาพและราคามาตรฐานให้กับทุกท่าน ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม เช่น บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

" Brilliance of life "

Lighting your imagination

ศูนย์รวมแอลอีดี ครบวงจร

LumBinaire ยังมีการให้บริการด้านการติดตั้ง และการบำรุงรักษา คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ LumBinaire LED ยินดีที่จะให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบแสง และนำเสนอแพ็คเกจการออกแบบผ่านโปรแกรมซอฟแวร์ฟรี
ทีมงาน

บริษัท ลูมบิแนร์ จำกัด มีทีมงานด้านเทคนิควิชาการที่พร้อมจะสนับสนุนการขาย โดยจะให้บริการด้านการออกแบบแสง การใช้โปรแกรมไดลักซ์ ในการคำนวณโปรแกรมแสง และแนะนำการติดตั้งให้เหมาะสมกับสถานที่